news

اعلام موجودیت حزب آزادی و رفاه ایرانیان - آرا

هم میهنان گرامی:

با شادمانی به آگاهی می رساند، پس از پنج سال تلاش و برنامه ریزی، در روز ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷شمسی، برابر با ۱۹ ماه مه ۲۰۱۸میلادی، با حضور هموندان، همراهان و کارشناسان، کنگره موسس حزب آرا در شهر فرانکفورت آلمان با سرود ای ایران آغاز بکار کرد. در این نشست، اسناد مرامنامه و اساسنامه حزب به تصویب رسید.

حزب آزادی و رفاه ایرانیان، به اصول آزادی، رفاه و برابری مردم ایران باورمند است. حزب آرا، برای گذر از نظام جمهوری اسلامی و رسیدن به استقرار "جمهوری دموکراتیک غیر متمرکز" تلاش می کند.

حزب آزادی و رفاه ایرانیان کوشش میکند، با همگرایی و همبستگی با سایر احزاب سیاسی و مردمی ایران، با انجام تعهدات وجدانی، انسانی و ملی خود، و با تلاش های همیشه و پیوسته، در همراهی با جنبش آزادیخواهانه ایرانیان، به سهم خود در سپهر سیاسی میهن موثر باشد.

کنگره همچنین هموندان زیر را بعنوان اولین اعضاء شورای مرکزی حزب، انتخاب کرد: ناصر آهی، ریحانه اسماعیلی، مهشید پگاهی، عباس رحمتی، فتحیه زرکش یزدی، لیلا سیمائی، سیاوش عبقری، شهلا عبقری، محمد علینژاد، اکبر کریمیان و حسن ماسالی.

شورای مرکزی حزب آزادی و رفاه ایرانیان ( آرا)

info@araparty.com

۵ خرداد ماه ۱۳۹۷شمسی